SG-T Sağlık Gönüllüleri Türkiye

7 Nisan Dünya Sağlık Günü Kutlu Olsun!

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 75. kuruluş yılını kutladığı 2023 için sloganını ‘Herkes için Sağlık’ olarak belirledi.

Herkes İçin Sağlık, barış, refah ve sürdürülebilirliğin hakim kılınacağı bir dünyada nitelikli bir yaşam için tüm insanların sağlıklarının korunması ve geliştirilmesini öngörür gerekliliğini öngörür.

Sağlık hakkı temel bir insan hakkıdır. Herkes ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerine, ihtiyaç duyduğu yerde ve zamanda, maddi sıkıntı yaşamadan erişebilmelidir.

Halen günümüzde dünya nüfusunun %30’u temel sağlık hizmetlerine erişemiyor. Dünyanın en kırılgan bölgelerinde yaşayan yaklaşık iki milyar insan, büyük eşitsizlikler içinde yıkıcı veya yoksullaştırıcı sağlık harcamalarıyla karşı karşıya kalmaktadırlar.

Tüm nüfusun sağlık sigortası kapsamına alınması, kişileri maddi imkansızlıklardan koruyarak nitelikli temel sağlık hizmetlerine ulaşımını sağlar. Gelir dağılımdaki eşitsizlikleri ve dengesizlikleri giderir, bireylerin ve toplumun refahını destekler.

Herkes için sağlığı gerçeğe dönüştürmek için şunları gerçekleştirmemiz gerekir:

1- Coğrafyadan, statüden ve gelir durumundan bağımsız olarak tüm insanlara nitelikli sağlık hizmetine ulaşım hakkının verilmesi,

2- Bu sağlık hizmetlerini insanı merkeze koyarak verecek yetkin ve nitelikli sağlık çalışanlarının yetiştirilmesi ve istihdamı,

3- Siyaset kurumunun ve bürokrasinin herkesin nitelikli temel sağlık hizmetlerine ulaşımını öncelik haline getirmeleri.

Elimizdeki tüm bilimsel kanıtlar, birinci basamak sağlık hizmeti odaklı sağlık sistemlerinin bireylerin ve toplumların sağlık düzeylerini yükseltme konusunda halen en etkili ve en maliyet etkin yol olduğunu göstermektedir.