SG-T Sağlık Gönüllüleri Türkiye

Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Ödülleri’nin Değerlendirme Kriterleri:

Projenin/Faaliyetin İnsan/Toplum Sağlığına Yaptığı Etki

 • Tıp Bilimi Açısından (klinik, halk sağlığı, psikolojik, diyetetik, vb.)
 • Sosyal Açılardan (bilinçlenme, bilgilenme, eğitilme, vb.)
 • Politik Açılardan (politika yönlendirme, gündem oluşturma, vb.)

Projenin/Faaliyetin Büyüklüğü

 • Projenin/Faaliyetin Büyüklüğü
 • Ayrılan Kaynak Tutarı ve Süresi
 • Etkilediği Toplum Kesimi Genişliği (takriben)

Projenin/Faaliyetin İletişim Açısından Gücü

 • İletişim Materyalinin Orijinalliği ve Etkisi
 • İletişim Materyalinin Çeşitliliği
 • İletişimin Medya’da Yer Alış Yoğunluğu

Proje/Faaliyet’in Tamamlanmasını Takiben Aldığı Tepkiler

 • Basın’da Yer Alan Tepkiler
 • Yapılmış Ölçüm ve Değerlendirmeler
 • Almış Olduğu Diğer Ödüller/Takdirler