SG-T Sağlık Gönüllüleri Türkiye

SG-T, sağlık sisteminin yetişemediği hizmetleri gönüllülük esasına göre tamamlamayı hedeflemektedir. Hastayı ele alacak doktoru, hemşireyi/ebeyi, teşhiste yardımcı olacak asgari medikal donanımı ve tedavide kullanılacak ilacı; hastanın ulaşabileceği hale getirmeyi amaçlamaktadır. Bu temel hedefin ülke genelinde ihtiyaç önceliğine göre gerçekleştirilmesi için gerekli yönetimsel gücü göstermek arzusundadır. Başta geri kalmış yörelerdeki çocuk, kadın, yaşlı ve özürlü sağlığına odaklanırken; aynı risk grupları için kırsal alanda ve büyük şehir gecekondu alanlarında hizmet tamamlama kararlılığındadır.

Bunlarla birlikte;