SG-T Sağlık Gönüllüleri Türkiye

İhtiyaç duyulan bölgelerde öncelikli nüfus gruplarının sağlık hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırmak ve erken teşhis ve tedavi ile kazanılacak kaliteli yaşam yılını artırmak için gerekli gönüllü sağlık hizmetini koordine ve organize etmektir.